Utskriftsdatum: 08 July 2020

Spara vatten

Vi behöver hushålla med allt vatten. Det behövs för att djur och växter ska överleva. Länsstyrelsen har därför gått ut med en uppmaning att sluta använda å- och sjövatten för bevattning eftersom tillgången är begränsad. Tänk också på att många små uttag kan påverka fisk, växter och andra organismer i vattnet. Länsstyrelsen har också sammanställt information om vad som gäller vid uttag av vatten ur sjöar, vattendrag och grundvatten. Se länk under Mer information.

Bli vattensmart!

  • Spara regnvatten i vattentunna, bevattningsdamm etc.
  • Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
  • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
  • Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över ”dräneringssystemet”

Bevattningsförbud

Det  råder alltid bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!