Utskriftsdatum: 01 October 2020

Specialpedagog – tal och kommunikation

  • Utvecklar arbetet inom tal, språk och kommunikation.
  • Ger råd och stöd till personal, barn/elever och föräldrar.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Genomför språkliga utredningar och kartläggningar.
  • Ger direkt träning till barnet/eleven enskilt eller i grupp.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.