Kontakta oss

Specialpedagog

Publicerat 10 december 2013
  • Ger handledning och konsultation till personal och föräldrar.
  • Bistår med stöd vid pedagogiska utredningar och kartläggningar.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Ger vid behov stöd vid utarbetande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.
  • Samordnar insatser och kontakter kring särskolans elever.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

 

 

Hoppa till innehåll