Utskriftsdatum: 20 January 2020

Stallar

Bygglov
Byggnationer av lantbrukets byggnader är inte bygglovspliktigt. Undantaget är byggnation av stall som enbart är till för hästar. Då behöver du göra en bygglovsansökan.

Grannhöran
Om du skall bygga ett nytt, bygga om eller utöka ett befintligt stall behöver vi genomföra en grannhöran. Du behöver då göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Berörda grannar får då en chans att yttra sig rörande byggnationen. Alla byggnationer eller en ombyggnation av inredning behöver på förhand godkännas från  av länsstyrelsen ur djurskyddssynpunkt. Detta görs genom en så kallad förprövning. Ansökan görs på en särskild blankett som tillsammans med byggnadsritningar lämnas till länsstyrelsen. Om stallet byggs utan att förprövas döms en avgift ut som i regel är fyra gånger högre än förprövningsavgiften.

Buller och ljudnivåer:
Buller ska hållas på en låg nivå i stallar och får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. I stall får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 60 dBA.