Utskriftsdatum: 25 February 2020

Starta eget – utveckla

Är du redan etablerad företagare på Öland? Är du på väg att starta eget? Funderar du på att flytta ditt företag till Öland?
När man har bestämt sig för att starta eget eller utveckla företaget uppstår ofta frågor. Servicecenter kan bistå med information och kontakter för att hjälpa dig att få svar på dina frågor. Det kan gälla olika kommunala frågor eller handla om vad andra myndigheter och organ kan hjälpa till med.

Det finns flera olika organisationer som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta och utveckla företag. För att underlätta har vi samlat länkar till ett urval av dessa, med en kort beskrivning av vad varje organisation arbetar med.

Almi Företagspartner
Har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi Företagspartner erbjuder finansiering och rådgivning.

Arbetsförmedlingen
Erbjuder individuellt anpassad vägledning samt stöd och service vid frågor om att starta och driva företag.

Coompanion
Coompanion är expert på kooperativt företagande och arbetar på uppdrag av Tillväxtverket och har ett brett kontaktnät bland myndigheter och finansiärer. Vill ni starta företag tillsammans med andra kan Coompanion hjälpa till med att analysera behov och marknader, vässa er företagsidé, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra personer eller företag.
Companion hjälper även till vid start av en förening.

Kalmar Science Park
Stöd till dig som är ny eller blivande företagare och arbetar tillsammans med dig under en längre tid, så att du utvecklas med ditt företagande och att ditt företag växer på sikt.

NyföretagarCentrum
För att kunna ge dig den bästa rådgivningen inför din företagsstart samarbetar kommunen med Nyföretagarcentrum. De har kostnadsfria informationsträffar för att ge dig en inblick i hur det är att vara företagare.

Regionförbundet
Ger stöd till enskilda företag och till regionala utvecklingsprojekt. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Ung Drive
Borgholms kommun erbjuder möjligheten för dig som går i nian att genom Ung Drive driva ett företag i sommar. Läs mer på Ung Drive:s hemsida eller kontakta tf näringslivsutvecklare Kristian Sjövall, se kontaktuppgifter under Kontaktuppgifter längst ner på sidan.