Utskriftsdatum: 06 December 2019

Stipendium för öländska ungdomar

Sällskapet Ölänningarna i Stockholm utlyser ett stipendium för öländska ungdomar. Stipendiet är för närvarande på 5000 kronor och kan sökas av ungdomar under 25 år, mantalsskrivna på Öland eller med öländsk bakgrund. Sökande bör inte ha fast arbete eller bedriva egen företagarverksamhet.

Stipendiet kan användas för utbildning utanför ordinarie skolsystem, till kursavgifter, resebidrag eller aktivitet som har med utbildning eller förkovran att göra inom kultursektorn i vid mening.

Ansökan ska innehålla personuppgifter, beskrivning av hur stipendiet är tänkt att användas, sökandes utbildning och inriktning, enkelt kostnadsberäkning av den planerade aktiviteten, tidplan för genomförande samt gärna intyg av lärare, utbildningsledare eller annan betrodd person. Ange tydligt namn, adress, telefonnummer samt helst även e-postadress.

Ansökan sänds till Sven-Erik Karlsson, Emanuel Birkes väg 6, 4 tr, 144 30 Rönninge och skall vara poststämplad senaste den 28 september 2018.

Inkomna ansökningar bedöms av en kommitté på tre personer inom Sällskapet Ölänningarna. Gruppen avger förslag till Sällskapets styrelse, som utser stipendiat. Beslutet tas i mitten av oktober och meddelas snarast därefter till samtliga sökande skriftligen eller per e-post. Beslutet kan inte överklagas.

Frågor kring stipendiet besvaras av Sven-Erik Karlsson, 08-771 32 38, 070-547 6561 eller via mail svenerik.karlsson@telia.com. Anders Thernström, 070-441 1667 eller via mail anders@gronsaksboden.se. Anders Steene på 08-768 8197, 070-644 4943 eller via mail; anderssteene@gmail.com

Välkommen med din ansökan!