Utskriftsdatum: 27 May 2020

Så stöttar Borgholms kommun näringslivet

Nu är det viktigare än någonsin att stödja det lokala näringslivet, vårt näringsliv behöver oss. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Kommunens näringsliv är hårt drabbat av effekterna av Corona-viruset. Vi får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men det behövs mer. Vi har därför uppvaktat regeringen att de beslutade åtgärderna måste nå våra företag och tillräckligt snabbt!

Vår kommun har hittills beslutat om följande åtgärder

1.  Kommunen kommer möjliggöra för restauranger att omgående kunna öppna sina uteserveringar. Vi kommer inte att ta ut någon avgift för försäsongen.

2. Alla tillsynsbesök inom livsmedel och alkohol kommer ske senare, om det inte är akut.

3.  Vi har tagit beslut om att förlänga betaldatum för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering och utskänkningstillstånd. Det nya betaldatumet blir den 1 september 2020. Det är även möjligt att förlänga betaldatum ytterligare men då ska företagaren ta kontakt med miljöenheten på kommunen.

4. Borgholm Energi AB erbjuder företagare  möjlighet till anstånd med fakturor för samtliga verksamheter; VA, elnät, fjärrvärmde, renhållning och fastighetshyror. Anstånd kan lämnas i upp till tre månader.

5.  Leverantörer av varor och tjänster till den kommunala verksamheten kan räkna med snabb betalning.

6. Kommunens tillväxtchef Anders Magnusson och kommunens näringslivsutvecklare Kristian Pettersson Sjövall står till förfogande för rådgivning och lotsning.

7.  Vi för dialog med det lokala näringslivet för att kunna nyttja deras tjänster i syfte att trygga vår kärnverksamhet.

8. Fortsatt tät dialog med näringslivet för att hitta nya sätt att stötta våra företag. Vi måste alla hjälpas åt i dessa tider.

9. Alla anställda på Borgholms kommun och Borgholm Energi får en påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt.

10. I samarbete med Cityföreningen gav kommunen butikerna i Borgholm möjlighet att ”flytta ut” affären på våra marknadsbord i påsk.

11. Borgholm Energi återför 1,2 miljoner till näringslivet. Återföringen kommer ske till samtliga näringsidkare samt enskilda företag genom ett avdrag på nästkommande faktura. Läs om återföringen från BEAB här.

12. Kommunen bjuder alla hemtjänsttagare på fem luncher från restauranger i hela kommunen. Vi kommer erbjuda våra lokala restauranger att tillverka luncherna och vi anlitar lokala företag för att leverera maten.

13. För att stötta idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet har kommunen nu beslutat att fram till sommaren inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och hallar.

14. Kommunen har även beslutat att avsätta 80 000 kronor extra till föreningar med samlingslokaler. Stödet fördelas mellan föreningar som idag får bidrag från kommunen, däribland Löttorps bygdegård, Böda IK, Persnäsgården, Rungården med flera.

15. De föreningar som får aktivitetsstöd för sin barn- och ungdomsverksamhet får ett extra bidrag, totalt 100.000 kronor. Föreningarna behöver inte söka bidraget utan det betalas ut direkt.

16. För att stötta konstlivet utökar Borgholms kommun konstinköpen med 75 000 kronor. Inköpen av verk kommer att ske så snart som möjligt. Inköpen gäller konst av lokala konstnärer. Budget för konstinköp ligger normalt på 50 000 kronor per år men utökas nu till 125 000 kronor.

17.  I ett brev till näringslivsministern vädjar Borgholms kommun om hjälp. Nu behövs riktade bidrag liknande de som fanns under torkan 2018.

18. Kommunalrådet kontaktar regeringen för snabba stödinsatser till företagen.

19. Vädjan till finansministern: ”De hittills presenterade stödinsatserna når inte våra företag”.

20. Räddningstjänsten skjuter på fakturering till företag.

21. Borgholms kommun och Borgholm Energi, BEAB, har den 28 april beslutat att ge ytterligare ett presentkort på 200 kronor till sina medarbetare. ”Vi vill både stimulera näringslivet och premiera våra anställda i den här svåra situationen”, säger Staffan Larsson, ordförande i BEAB. Läs mer här. 

22. BEAB har beslutat att tillfälligt sänka hyreskostnader i enlighet med regeringens beslut om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Läs om BEAB:s beslut att sänka hyror   Läs om regeringens satsning på att sänka hyror.

Information till dig som företagare:

Sammanställning – den här hjälpen finns för näringslivet

Intresseanmälan – hjälpa riskgrupper och 70 plus

Jourhavande företagslotsar
Samlad information om tillfälliga regler och lagar för företagare

Extra stöd till extern rådgivning

Kommunen söker timvikarier

Service i Stadshuset – åtgärder för att förhindra smittspridning

Nya regler för restauranger på grund av Corona