Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och svar på frågor om helt vanliga saker som du behöver prata om, eller om du undrar om missbruk, problem i familjen eller skolan, kriminalitet och ekonomiska problem. Stöd omfattar också frågor som behandlingar, boenden och stöd till ungdomar i frågor kring brott, föräldraskap, neuropsykiatriska problem med mera.

Längre ner på sidan hittar du länk till ungdomsmottagningen i Borgholm.

Råd och stöd

Förebyggande teamet består av familjepedagoger och är en del av socialtjänsten, men arbetar också tillsammans med skolan. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett samtal om stöd, det behövs inget beslut om insatser. Vi har sekretess men en anmälningsskyldighet vid oro. Vi för inga journaler.

Vad kan vi göra för dig?

Vårt mål är att finnas tillgängliga för ungdomar. Vi vistas i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger. Vi erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver.

Föräldrar är viktiga! Vi kontaktar föräldrar om vi blir oroade för en ungdom. Detta gör vi för att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar. Vi ger även stöd till dig som förälder.

Vänd dig till oss

  • om du är orolig för din tonåring.
  • om din tonåring är ute och rör sig i fel kretsar.
  • om du har frågor kring droger och kriminalitet.
  • om du som ungdom är orolig över något.

Vi erbjuder kurser i

rePulse-metoden

rePULSE är ett program på tio tillfällen för barn och ungdomar som behöver hjälp att lära sig att bryta olika destruktiva beteenden. Vi tar reda på vad som gör att det ibland går galet och vi hjälps åt att hitta nya sätt att hantera svåra situationer. När man deltar i rePULSE tränar man på att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett impulsivt beteende till ett mer kontrollerat och klokt agerande. När man kan kontrollera sina impulser hamnar man inte lika lätt i konflikter och är mer nöjd med sig själv.

Om rePULSE ska genomföras på uppdrag från skolan är det bra om det också utförs på skoltid, under förutsättning att eleven själv går med på det. En förutsättning för att kunna genomföra rePULSE är att eleven själv är villig att gå kursen.

YAM - Youth Aware of Mental health

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna diskuterar hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar och får även information om var man kan vända sig vid behov av stöd.

I YAM är det ungdomarnas röster som får höras. Ungdomarna lyssnas på och deras upplevelser ligger till grund för övningarna. Närvarande vuxna talar aldrig om för dem hur de ska tänka, känna eller agera. Istället samarbetar alla, med stöd från instruktörerna, för att förstå olika perspektiv och hitta tänkbara lösningar på problem. YAM-instruktörerna jobbar med att skapa en trygg omgivning genom att ungdomarna behandlas och ses som experter på sin egen psykiska hälsa.

Målgruppen är elever i åldern 13-17. Utbildningen leds av Förebyggande teamet. Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.