Kontakta oss

Stöd till familjen

Publicerat 20 oktober 2023

Alla familjer, föräldrar och barn behöver stöd och hjälp ibland. Det kan vara stöd från vänner och familj eller från socialtjänsten, för att hitta lösningar på konflikter i familjen. Det är aldrig fel att söka stöd och hjälp om man känner att man behöver det. Här kan du också läsa hur du gör för att bekräfta faderskap.

Familjecentralen

På en familjecentral ingår barnmorskemottagning, barnhälsocentral, öppen förskola och socialtjänst. De som arbetar på familjecentralen är till för dig och ditt/dina barn och det kostar inget att gå dit. Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer med barn 0 – 6 år. Det finns olika yrkesprofessioner som du kan vända dig till. Du kan ta upp olika frågor och funderingar som du har om ditt barn och om att vara förälder.

Socialtjänsten deltar i familjecentralens verksamhet med information och rådgivning. Genom familjecentralen kan du få kontakt med socialsekreterare om frågor som rör barn och föräldraskap. Du kan även få information om olika möjligheter till stöd kring barnet och i föräldraskapet.

Du kan själv lämna in en ansökan om stöd i kontakt med socialsekreterare.

Socialsekreterare kan också hjälpa dig med viss information och rådgivning om socialtjänstens övriga verksamhet gällande exempelvis missbruk, ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Socialtjänsten

På socialtjänsten arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

I första hand ska det bli bättre hemma

Socialtjänsten kan hjälpa på många sätt att få det bättre hemma. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar familjen bäst. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man till exempel få stöd i sin föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan höra av sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. För att prata med socialtjänsten kontaktar du socialkontoret i din hemkommun. På kommunens webbplats ska det finnas telefonnummer och andra sätt du kan kontakta dem på.

Den som känner oro för ett barn kan anmäla till socialtjänsten

Alla som misstänker att ett barn far illa kan anmäla sin oro för barnet till socialtjänsten. En anmälan betyder inte att man anmäler till exempel en förälder, utan att man anmäler sin oro för barnet. Om personalen i förskolan, skolan eller vården misstänker att ett barn far illa, är de skyldiga att anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Hoppa till innehåll