Utskriftsdatum: 05 July 2020

Stöd till funktionsnedsatta

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet
– att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
– att skapa ett tillgängligare samhälle.
– att förbättra bemötandet.

 

Vill du göra en insats som stödfamilj?
Kontakta:
Sofia Färm, tel 0485-881 65
Skicka e-post

Vill du göra en insats som kontaktperson, ledsagare eller avlösare?
Kontakta:
Martin Olsson, te. 0485-886 40
Skicka e-post