Kontakta oss

Stöd till funktionsnedsatta

Publicerat 10 december 2013

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet

  • att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
  • att skapa ett tillgängligare samhälle.
  • att förbättra bemötandet.

Vill du göra en insats som stödfamilj?
Kontakta:
Emma Jönsson, telefon 0485-881 65
Skicka e-post

Vill du göra en insats som kontaktperson, ledsagare eller avlösare?
Kontakta:
Conny Legell, telefon 0485-881 92
Skicka e-post

 

Hoppa till innehåll