Utskriftsdatum: 07 April 2020

Stöd till funktionsnedsatta

Vill du göra en insats som stödfamilj?
Kontakta:
Karin Andersson, tel 0485-886 45
Skicka e-post

Sofia Färm, tel 0485-881 65
Skicka e-post

Vill du göra en insats som kontaktperson, ledsagare eller avlösare?
Kontakta:
Martin Olsson, te. 0485-886 40
Skicka e-post

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet
– att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
– att skapa ett tillgängligare samhälle.
– att förbättra bemötandet.