Utskriftsdatum: 04 August 2020

Stöd till konstnärer och föreningslivet

Borgholms kommun har ett stort antal företag som bedriver konstnärlig verksamhet. Många av dessa drabbas nu, på grund av coronapandemin, hårt av inställda vernissage, utställningar och färre galleribesökare.

För att stötta konstlivet utökar nu Borgholms kommun konstinköpen med 75 000 kronor. Inköpen av verk kommer att ske så snart som möjligt. Inköpen gäller konst av lokala konstnärer. Budget för konstinköp ligger normalt på 50 000 kronor per år men utökas nu till 125 000 kronor.

Borgholms kommun jobbar hårt för att hjälpa våra företagare som nu har det tufft. Det här är en av flera åtgärder som kommunen vidtar för att stötta näringslivet.

Klart är även att kommunen avsätter 100 000 kronor till föreningar. Stödet ska i första hand gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Våra föreningar med eldsjälar fyller en viktig funktion inte minst i den situation som vi nu är i. 15 000 kronor går till föreningar som arbetar med att stötta äldre och riskgrupper. Flera föreningar i vår kommun hjälper till med att utföra ärenden och stötta personer som behöver stanna hemma på grund av restriktioner.