Utskriftsdatum: 17 November 2018

Stöd till missbrukare

Har du eller någon du känner problem med alkohol och/eller andra droger kan du söka hjälp via individ- och familjeomsorgen. Det finns olika sätt att hjälpa en person som har missbruksproblem och dennes familj. En socialsekreterare försöker tillsammans med dig och eventuellt din familj finna rätt insats utifrån dina/era behov och förutsättningar.

Stödet kan bestå av stödsamtal, kontaktperson, behandling på hemmaplan eller på ett behandlingshem. I livräddande syfte kan också vård ges mot personens samtycke.