Utskriftsdatum: 29 July 2021

Stort intresse att bygga nytt och bygga till

17 juni 2021
Hus med takkupa

Byggmarknaden går på högvarv i Borgholms kommun och under ett år har antalet bygglov ökat med cirka 30 procent. Det är full fart på byggandet i kommunen, förhandsbeskeden 2020 ökade med hela 102 procent och byggloven med 29 procent och antalet beställda kartor fördubblades jämfört med året innan.

”På flera olika sätt märker vi av det stora intresset för att bygga nytt och bygga till i vår kommun, ökningen i antalet beställda kartor är en indikator, ” säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Antalet beställda kartor var i maj 2020 21 stycken medan det i maj i år var 52 stycken, alltså mer än en fördubbling. Under året har kart- och mätteamet utökats med en tjänst och är nu tre stycken som arbetar med dessa frågor. Under sommarsemestern är det dock lägre bemanning. Vi har för tillfället hög arbetsbelastning och under semestertider blir det därmed förlängda tider för leveranser av kartor samt för att göra utmätningar. Vi ber om överseende med väntetiden.

Vid ansökan om bygglov ska en situationsplan lämnas in. Situationsplanen är den handling som du ritar in din planerade byggnation på och kan grunda sig på tre olika typer av kartor; nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta. Vilken karta som behövs när beror på den åtgärd du tänkt utföra på din fastighet och om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

”Det är jätteroligt att så många vill bygga i Borgholms kommun, det visar ju att vi är en attraktiv kommun på uppgång. Vi har märkt ett uppsving under flera år, men ökningen med cirka 30 procent jämfört med förra året var mer än vi hade räknat med”, säger Ricky Wreinert, bygglovschef och fortsätter:

”Även under 2021 är ett flertal intressanta projekt på gång, med flerbostadshus på olika håll i kommunen, något som vi inte är riktigt vana vid här i Borgholm. Detta öppnar för att fler ska kunna bosätta sig här i kommunen”, säger Ricky Wreinert.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till kommunkartan. Där finns möjlighet att skriva ut den karta du önskar. Läs mer på: Kartor och lantmäteri – Borgholms kommun

Hoppa till innehåll