Utskriftsdatum: 25 September 2020

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Sveriges kommuner och regioner,( SKR), är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

Sveriges kommuner och regioners,( SKR:s), uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan SKR och MSB. Den gäller perioden 2019–2022.

Du kan läsa mer om Sveriges kommuner och regioner, SKR, gällande samhällsplanering och infrastruktur längre ner på sidan.