Utskriftsdatum: 05 July 2020

Syn- och hörselnedsättning

Syn- och hörselinstruktör finns till som råd och stöd för personer med syn – och hörselproblem.

Vi erbjuder också viss träning samt service av hjälpmedlen som föreskrivs av Landstingens Syncentral och Audionommottagning.

Avgift: Hjälpen är kostnadsfri och ska ses som en punktinsats.