Utskriftsdatum: 14 December 2019

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktör finns till som råd och stöd för personer med syn – och hörselproblem.

Vi erbjuder också viss träning samt service av hjälpmedlen som föreskrivs av Landstingens Syncentral och Audionommottagning.

Avgift: Hjälpen är kostnadsfri och ska ses som en punktinsats.

Kontakt: Anneli Petersson
Tel. 0485-882 14
Skicka e-post