Utskriftsdatum: 02 July 2020

Taxor för miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn, kontroll och handläggning av ärenden. Taxan är olika för olika typer av ärenden och den fastställs av kommunfullmäktige i Borgholm. Aktuella taxor för miljö- och byggnadsnämndens olika områden hittar du under Mer information längre ner på sidan.