Utskriftsdatum: 16 January 2019

Taxor för Miljö- och bygg

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för tillsyn, kontroll och handläggning av ärenden. Taxan är olika för olika typer av ärenden och den fastställs av kommunfullmäktige i Borgholm. Aktuella taxor för Miljö- och byggnadsförvaltningens olika områden hittar du under mer information.