Utskriftsdatum: 20 January 2020

Taxor för Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn, kontroll och handläggning av ärenden. Taxan är olika för olika typer av ärenden och den fastställs av kommunfullmäktige i Borgholm. Aktuella taxor för Miljö- och byggnadsnämndens olika områden hittar du under mer information.