Utskriftsdatum: 30 March 2020

Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och att hyra kommunala hallar. Här hittar du information om avgifter och taxor inom olika områden, till exempel för förskola, vård och omsorg.

Utbildningsförvaltningen

Avgifter barnomsorg

Socialförvaltningen

Avgifter vård och omsorg

Kommunledningsförvaltningen

Taxor för allmän platsmark

Taxor för miljö- och byggnadsärenden

Borgholm Energi AB

Taxor vatten och avlopp 2020