Utskriftsdatum: 13 December 2018

Taxor för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för tillsyn, kontroll och handläggning av ärenden. Taxan är olika för olika typer av ärenden och den fastställs av kommunfullmäktige i Borgholm. Aktuella taxor för samhällsbyggnadsförvaltningens olika områden hittar du under mer information.