Utskriftsdatum: 18 September 2019

Teknisk service

Teknisk service omfattar vatten och avlopp, renhållning och avfall, skötsel och underhåll av gator, vägar, grönområden, badplatser och hamnar. Dessutom ingår fastighetsunderhåll, liksom kost- och städverksamhet på kommunens skolor och äldreboenden. Den största delen av verksamheten utförs av det kommunägda bolaget Borgholm Energi AB