Utskriftsdatum: 24 July 2019

Tidplan

2022: Har även regeringen fattat ett positivt beslut i frågan bildas nu Ölands kommun.

2020: Regeringen fattar beslut i frågan.

Hösten 2019: Om kommunerna är överens i sina beslut lämnas ansökan till kammarkollegiet.

Hösten 2019: Respektive kommunfullmäktige fattar beslut med hänsyn till resultatet från folkomröstningen.

26 maj 2019: Folkomröstning om en eventuell sammanslagning. Folkomröstningen sker i samband med valet till Europaparlamentet.

December 2018: Beslut i respektive kommunfullmäktige om folkomröstning

Augusti 2018: Medborgarundersökning genomförs

Juni-juli 2018: Sammanställning av synpunkter och utarbetande av förslag till den politiska processen

Maj 2018: Informationsmöten på 25 platser