Utskriftsdatum: 15 November 2018

Tidplan

Arbetsgruppen ska ha ett förslag klart i augusti-september och i slutet av året ska kommunfullmäktige i de båda kommunerna fatta beslut om kommunerna ska gå vidare med en eventuell kommunsammanläggning.

Röstar kommunernas fullmäktige för att gå vidare med en sammanläggning blir det en folkomröstning i frågan i anslutning till valet till europaparlamentet våren/sommaren 2019.

Maj: Informationsmöten på 25 platser

Juni-juli: Sammanställning av synpunkter och utarbetande av förslag till den politiska processen

Augusti: Medborgarundersökning genomförs genom att vykort skickas ut till alla hushåll på Öland. De boende uppmanas på så sätt att delta i en onlineundersökning.

September-oktober: Diskussion i kommunernas kommunfullmäktige

December: Beslut i respektive kommunfullmäktige

Maj-juni 2019: OM kommunerna beslutar att gå vidare med alternativet ”sammanläggning” blir det folkomröstning i samband med valet till Europaparlamentet.

2022: En eventuell Ölands kommun bildas.