Utskriftsdatum: 30 September 2020

Till alla vårdnadshavare om läget kring Coronaviruset

Information från utbildningschef Roland Hybelius:

Vi är inne i en period där vi ser att förkylningar och sjukdomstillfällena ökar i våra verksamheter. Detta gör att det kan bli svårare med bemanning i enskilda förskolor eller skolor och vi behöver hjälpas åt så att det drabbar så få som möjligt. Utbildningsförvaltningen och alla rektorers ambition är att skapa en så god och trygg miljö som det bara är möjligt i verksamheterna.
Det är oerhört viktigt att vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss både för medarbetare och barn/elever. Vi och ni behöver fortsatt vara beredda på snabba besked om förändringar gällande verksamheten.

Följande ber jag er ta del av:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla elever från förskoleklass och uppåt i skolsystemet testar sig om symtom finns på Covid-19. Vi uppskattar om ni gör detta med era barn i skolåldern för att ni och vi ska veta hur snabbt de kan komma tillbaka till skolan.

När det gäller återgång till verksamhet gäller följande:

a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kändes sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

b) Om man har varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst sju dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man har följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Då vi nu är inne i förkylningstider så kan det bli aktuellt att vädja till vårdnadshavarna för 15-timmars placeringar i förskolan att hålla dessa barn hemma. Lokalt beslut om detta fattas av rektor utifrån förändrad situation.

Snabba förändringar kommer att ske vid behov och vi får hjälpas åt att vara flexibla och lösningsfokuserade för våra barn och elevers bästa.
Vi tackar er för att ni är noga och hjälper till i denna svåra tid och lyssnar på Folkhälsomyndighetens råd. Vi vill skicka med det tacket då vi vet att det är stora påfrestningar för oss alla

Utbildningsförvaltningen
Roland Hybelius Utbildningschef