Kontakta oss

Tillbyggnad på Gärdslösa skola

Publicerat 13 maj 2022

På Gärdslösa skola ska en tillbyggnad göras i anslutning till nuvarande bebyggelse (norr om nuvarande förskola). I den nya delen blir det både förskola, fritidshem och matsal.

Solcellsanläggningen på den nya delen kommer att bli den största hittills på kommunens fastigheter, med en effekt på 30 kilowatt.

Tanken är att den gamla matsalen kan göras om till klassrum och nuvarande förskola kan bli fritidshem för äldre elever.

Borgholms kommun har valt att gå vidare med SKR:s ramavtal och med SKANSKA som leverantör. Arkitekten har ritat in byggnaden så att den inte stör siktfältet utan smälter in tillsammans med övrig bebyggelse och miljön.

Nu avvaktar man nybyggnadskartan samt bygglovet för att kunna gå vidare i processen. Från färdigt bygglov till inflyttning uppskattas det ta 12 månader. Planerad inflyttning är augusti 2023.

”Den här nya förskolebyggnaden känns väldigt väl genomtänkt och kommer att bli ett mycket bra tillskott till skolan. Den är så flexibel och kommer att kunna användas på många olika sätt, vilket ger en bra helhetslösning för hela skolan och östra sidan,” säger tekniska chefen Lars-Gunnar Fagerberg.

Elevunderlaget på östra sidan har ökat och förväntas öka ytterligare. Nuvarande skolbyggnad är en charmig, äldre byggnad i jugendstil från slutet av 1800-talet, som dock behöver kompletteras med modernare funktioner för att en bra och kvalitativ undervisning ska kunna bedrivas.

Hoppa till innehåll