Utskriftsdatum: 25 November 2020

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen av Covid-19 har regeringen tagit fram en ny förordning som börjar gälla från 20 november.  Den nya förordningen innebär att det blir förbjudet för verksamheter med serveringstillstånd att servera alkoholhaltiga drycker mellan klockan 22.00- 11.00.

Förbudet gäller inte servering på särskilda boenden som avses i 8 kap, § 1b Alkohollagen (2010:1622) eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap, 5 § Alkohollagen.

Den nya förordningen är en tillfällig förordning och tidsbegränsad. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Kommunen och polisen är tillsynsmyndighet över den nya förordningen. Följer serveringsställena inte förordningen kan det påverka verksamhetens serveringstillstånd negativt. Kommunen kan meddela verksamheten erinran, varning eller återkalla serveringstillståndet.