Utskriftsdatum: 26 September 2020

Tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer

Kommunen kommer att börja utföra tillsyn från och med omgående (28 april) och framåt avseende trängsel på serveringsställen.

Kontrollerna utförs för att kontrollera att restauranger, kaféer med mera följer Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset covid-19.  Syftet med inspektionerna är att informera om folkhälsomyndighetens föreskrifter och att kontrollera om verksamheterna följer bestämmelserna.

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskydds­förordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Restaurangerna ska i första hand se över hur de i sin egen verksamhet kan förhindra smittspridning.

Länk till Folkhälsomyndigheten med information om vad som gäller