Utskriftsdatum: 20 September 2020

Tillväxtenheten

Tillväxtenheten ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård, kultur, folkhälsa och näringslivsutveckling.