Utskriftsdatum: 18 January 2020

Tillväxtenheten

Tillväxtenheten ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård kultur, folkhälsa och näringsliv

Tillväxtchef Anders Magnusson
Tel. 0485-884 01
Skicka e-post

Kultursekreterare Maria Johanson
Tel. 0485-880 81
Skicka e-post

Folkhälsosamordnare Emma Gustafsson
Skicka e-post

Näringslivsutvecklare Kristian Petersson Sjövall
Tel. 0485-880 74
Skicka e-post

Miljöprojektledare Kristin Bertilius
Tel. 0485-884 80
Skicka e-post

Miljöstrateg Magnus Karlsson
Tel. 0485-880 45
Skicka e-post

Samordnare vattenvård Bertil Lundgren
Tel. 0485- 882 88
Skicka e-post

VA-planerare Mia Hedman
Tel. 0485-880 94
Skicka e-post