Utskriftsdatum: 19 January 2021

Tillväxtenheten

Tillväxtenheten ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård, kultur, folkhälsa och näringslivsutveckling.