Unga och alkohol

27 januari 2022

Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart men också komplicerat. Ibland är det svårt att veta hur man ska agera gentemot sin tonåring. Försök prata om allt möjligt i vardagen. På så sätt blir det naturligt att också prata om svårare saker. Ställ frågor och lyssna. En nära relation har en skyddande effekt.

  • Var tydlig! Barn behöver veta vad som gäller och vad som förväntas.
  • Prata med andra föräldrar för att få stöd och kom överens om gemensamma förhållningsregler.
  • Köp inte ut och bjud inte dina ungdomar på alkohol.

Bra att veta

Alla ungdomar dricker inte alkohol. Många ungdomar väljer att avstå helt. Majoriteten av de som går i årskurs nio har inte druckit alkohol.

Det är en myt att föräldrar kan avdramatisera alkohol genom att bjuda på alkohol. Tvärtom visar undersökningar att ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer alkohol än de som inte får alkohol av sina föräldrar. Enligt undersökningarna tycker också de flesta ungdomar att det är fel att föräldrar köper ut alkohol till sina barn.

Behöver du hjälp och stöd?

Kontakta elevhälsan på ditt barns skola, kommunens förebyggande team eller socialtjänsten.

Hoppa till innehåll