Utskriftsdatum: 18 June 2021

Tips till samhällsintresserade och engagerade unga

06 maj 2021

Är du 15-18 år, bryr dig om platsen du bor på, deltar i kommunens fritidsverksamhet och vill vara med och påverka? Då är du välkommen att delta i SydostLeaders fokusgrupp som ska vara med att utforma den nya utvecklingsstrategin för sydöstra Sverige.

Detta sker genom att gruppen deltar i tre digitala arbetsmöten tillsammans med Sydostleader.

Deltagande är arvoderat med 500 kr per tillfälle, och personliga intyg utfärdas när uppdraget är avslutat.

Anmälan

Är du intresserad? Anmäl dig via e-postadressen nedan senast den 10 maj.

Skicka e-post 

Om Leader

Leader är EU-finansierad samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor, som syftar till att bidra till lokal utveckling. Målet är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft. Nu förbereder SydostLeader nästa programperiod. Det betyder att en ny utvecklingsstrategi ska tas fram och den ska bygga på lokala behov och förutsättningar. I detta arbete vill SydostLeader ha ett tydligt ungdomsperspektiv. De kommer därför över tid arbeta tillsammans med ungdomar i olika åldrar och bakgrund.

Hoppa till innehåll