Utskriftsdatum: 16 January 2019

Tobaks- och folkölsförsäljning

under25Innan försäljning av tobak eller folköl påbörjas, ska anmälan göras till kommunen. Blankett hittar du till höger här på sidan. Du kan fylla i blanketten på datorn, men måste skriva ut den på papper för att kunna skriva under med din namnteckning. Glöm inte att bifoga ett egenkontrollsprogram som innehåller rutiner för hur du och dina anställda följer åldersgränsen och andra tobaksbestämmelser.

Det är du som näringsidkare som ska utbilda och informera din personal om reglerna för tobak- och folkölsförsäljning. Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror eller folköl till någon som inte fyllt 18 år. Du ska alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år. Tänk på att du eller någon i personalen inte får sälja tobak eller folköl om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaken eller folkölen till någon som är under 18 år – langning.

Skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen måste vara uppsatta och du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak eller folköl.

Tänk särskilt på att du inte får sälja lösa cigaretter eller omärkta eller felmärkta tobaksvaror.

För servering och försäljning i detaljhandel av folköl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal godkänd enligt livsmedelslagen. Vid servering krävs att mat serveras samtidigt och att du erbjuder lättdrycker. För försäljning i detaljhandel måste du stadigvarande tillhandahålla och sälja ett brett sortiment av matvaror i butiken.
Ska du sälja tobaksvaror i din rörelse måste detta anmälas innan försäljningen börjar. Kommunen har en skyldighet att bedriva tillsyn och agera administrativt om något försäljningsställe bryter mot de bestämmelser som finns i tobakslagen.

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Ibland kan det vara svårt att se om en person uppnått rätt ålder för köp. Då kan det vara bra att i sin verksamhet upprättat en policy som stöder dig och din personal i de här situationerna. Tillståndsenheten kan hjälpa dig med att ta fram en sådan policy och tillhandahålla skyltningsmaterial till din butik.

För den här typen av anmälningspliktig verksamhet har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker de kostnader kommunen har. Den här delen av kommunens lagstadgade verksamhet skall alltså inte täckas av allmänna skattemedel utan av branschen själv genom olika typer av avgifter.