Kontakta oss

Mest besökta sidor

Publicerat 24 januari 2022

Utredning trafiksituationen Stora Rörs hamn

En samrådshandling har tagits fram för trafikutredningen i Stora Rörs hamnområde. Du hittar samrådshandlingen längst ner på sidan under Mer information.

Syftet med denna utredning är att minska och säkra trafiken i hamnområdet samt badplatsen. Syftet är också att hitta ett förslag som tillgodoser allas viljor och önskemål så mycket som möjligt. Med begränsningar av de allmänna ytorna som finns i området samt den gällande byggnadsplanen.

Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse.

Samrådstiden är fr.o.m. 20:e januari t.o.m. 28:e februari 2022.

Eventuella skrivelser med synpunkter på handlingen ska vara försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange ”Utredning trafiksituationen Stora Rörs hamn” i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: mex@borgholm.se. Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Synpunkter ska vara inkomna till kommunen senast 28 februari 2022.

Hoppa till innehåll