Utskriftsdatum: 10 August 2020

Trängsel och hålla avstånd

I sommar måste vi hjälpas åt och hålla ett omtänksamt avstånd till varandra. Vi vill gärna att du berättar för oss om du har upplevt trängsel eller tycker att det är trångt på en särskild plats i kommunen och för detta har vi tagit fram en e-tjänst där du kan rapportera direkt.

Du kan tipsa oss om områden där det är svårt att hålla avstånd, så får vi dels en bättre helhetsbild och kan vidta åtgärder och ser även till att din information når rätt mottagare. Stränder, gator och torg, parkeringar och butiker är exempel på platser där det kan röra sig mycket människor och där framför allt egenansvaret gäller.

Vill du rapportera trängsel på restauranger och serveringar är du även välkommen att göra det via e-tjänsten. Kommunen har sedan 1 juli ett utökat tillsynsansvar och kan ha en dialog med eller vidta åtgärder gentemot verksamhetsutövaren, om det är för mycket trängsel eller rekommendationerna i övrigt inte följs.

E-tjänsten är till för att skapa en helhetsbild av läget i vår kommun, vi sammanställer all information vi får in om upplevd trängsel och skickar det vidare till Länsstyrelsen, som i sin tur deltar i nationella sammanställningar över hur människor nu reser och rör sig.

Det är viktigt att vi inte slappna av – tillsammans hjälps vi åt!

E-tjänsten hittar du via Borgholms kommuns hemsida ”Blanketter & e-tjänster” under Kommun & politik och denna länk: Håll avstånd / upplevd trängsellänk till annan webbplats