Utskriftsdatum: 28 July 2021

Det här gäller för placering av trottoarpratare

17 juni 2021

Trottoarpratare, eller gatupratare, på offentlig plats kräver alltid polistillstånd och får bara placeras utmed verksamhetslokalens husfasad.

”Det är viktigt både för tillgängligheten samt framkomligheten för exempelvis räddningsfordon” säger tillväxtchef Anders Magnusson.

Tänk på att söka ditt tillstånd i god tid – du måste ha ditt tillstånd klart innan du nyttjar offentlig plats.  På Polisens hemsida finns mer information samt blankett för ansökan:

Polisen tar en avgift för din ansökan. När du har ditt tillstånd är det avgiftsfritt att nyttja 3,5 kvadratmeter framför din butik, maximalt 0,7 meter ut från verksamhetslokalens husfasad.

Hoppa till innehåll