Utskriftsdatum: 16 July 2020

Tryggt att bo i Borgholms kommun

Den årliga trygghetsmätningen visar återigen att risken att utsättas för brott upplevs som mycket liten av de boende i Borgholms kommun. Resultatet visar att Borgholms kommun tillsammans med Mörbylånga upplevs som tryggast i polisregion Syd, där totalt 58 kommuner ingår.

I år har undersökningen gått ut till 600 personer i åldern 16-85 år, mot 300 förra året. Kommunen har valt att utöka antalet utskick för att få in svar från fler invånare och för att kunna se skillnader mellan tätort och ytterområden.

Resultatet visar att oron att utsättas för brott totalt sett har minskat.
”Oron att få inbrott i sin bostad har gått ner till den lägsta sedan 2014.” En anledning kan vara att det förebyggande arbetet med Grannsamverkan gjorde en nystart under hösten 2018. Kommunen i dag har ca tio aktiva grannsamverkansområden.

Resultatet visar också att man tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. Störst förtroende för polisens arbete har man i Borgholm/Köpingsvik.

Undersökningen visar däremot att bilar som inte håller hastighetsbegränsningarna utan kör för fort är ett ökande problem.

Tack vare den utökade undersökningen går det att se var problemet upplevs som störst, vilket underlättar det förebyggande arbetet. Boende i Borgholm/Köpingsvik upplever det inte som ett lika stort problem som de boende utanför tätorterna.

För kommunen och polisen är resultaten från undersökningen viktiga för att se vilka insatser som behövs i det förebyggande arbetet.

Även om boende i kommunen upplever stor trygghet behöver arbetet med medborgarlöftena Grannsamverkan, trygghetsvandringar, trafik och ANDT (Alkohol, narkotika, droger och tobak) fortsätta och utvecklas, för att vår trygga kommun ska fortsätta vara trygg!