Utskriftsdatum: 08 August 2020

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Ibland kan föräldrarna inte komma överens om umgängets utformning. De kan då vända sig till Individ- och familjeomsorgen för samarbetssamtal med syfte att nå ett samförstånd som utgår från barnets bästa. Föräldrar som så önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når föräldrarna inte heller här en överenskommelse, kan de vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Tingsrätten ger då Individ- och familjeomsrogen ett uppdrag om yttrande eller utredning, innan domstolen fastställer beslut i umgängesfrågan.