Utskriftsdatum: 17 June 2019

Underhållsarbete på dricksvattennätet i Borgholm

Idag utför Borgholm Energi ett underhållsarbete på dricksvattennätet i Borgholm. Arbetet utförs på Slottsgatan mellan Sandgatan-Kvarngatan. Arbetet kan medföra störningar i nämnda område på dricksvattenleveransen såsom dåligt/inget tryck och missfärgat vatten. Det kommer att uppstå trafikstörningar runt arbetsplatsen om möjligt använd alternativ väg.

Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.