Utskriftsdatum: 17 June 2019

Underhållsarbete på dricksvattennätet i Rälla

Ett underhållsarbete utförs under dagen på dricksvattennätet i Rälla. Det innebär att det kan förekomma störningar i leveransen såsom dåligt tryck och missfärgat vatten. Berörda kunder finns i områdena Alvarsdal, Ekerum, Rälla, Högsrum, Rönnerum och Stora Rör.

Arbetet beräknas att vara färdigt i eftermiddag.

Uppstår missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.