Utskriftsdatum: 01 October 2020

Ungdomsboende

Ekbacka Stödboende

Vi erbjuder en boendeform för unga som har behov av insats av mindre ingripande karaktär, det vill säga vårdinsatser som inte motiverar en placering i HVB eller i familjehem.

Det huvudsakliga syftet med boendeformen är att under trygga och säkra former träna och förbereda den unge för ett självständigt och vuxet liv.

På stödboendet erbjuds individuellt anpassat stöd utifrån den unges behov. Till exempel i frågor om ekonomi, vardagsstruktur, söka egen lägenhet, studier, arbete eller annan sysselsättning samt att skapa en meningsfull fritid.

Vi välkomnar alla ungdomar mellan 16 och 20 år. På vårt boende finns 8 st boenderum, samt träningslägenheter och utslussningslägenheter. Vi är belägna centralt i Borgholm.
Här erbjuds personalstöd dygnet runt från en kompetent arbetsgrupp som  bland annat jobbar utifrån lågaffektivt bemötande, anknytningsbaserat förhållningssätt, motiverande samtal och som har erfarenheter av exempelvis trauman och självskadebeteenden med mera.