Utskriftsdatum: 25 January 2020

Ungt kulturbidrag

Ungt kulturbidrag är för dig som är ung och som vill anordna en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang. Om du har en idé som du vill göra verklighet av, en hobby du vill dela med dig av eller helt enkelt vill arrangera något så är ungt kulturbidrag något för dig! Ungt kulturbidrag är till för att ditt projekt ska kunna bli verklighet, men det är du som själv ska göra jobbet.
Alla som är upp till 25 år gamla och skrivna i Borgholms kommun kan söka. Det behöver inte vara någon förening som söker bidraget.

Vad kan man söka för?
Ungt kulturbidrag kan sökas för kulturprojekt eller arrangemang som har fri entré och är öppna för alla som vill ta del av arrangemanget. Arrangemanget ska ske i Borgholms kommun. Ett projekt/arrangemang kan maximalt få 10.000 kronor i bidrag.

Vad kan man inte söka för?
– Ersättning för egna arbetsinsatser.
– Vinstdrivande projekt.
– Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
– Inköp av utrustning eller material.

Hur gör man?
Ungt kulturbidrag söker man genom att fylla i en ansökningsblankett:
Ungt kulturbidrag fördelas två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 oktober. OBS! 2017 är sista ansökningsdag 15 april. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar vilka som ska få Ungt kulturbidrag. En person eller grupp kan max få bidrag två gånger per år. En skriftlig utvärdering ska göras efter avslutat projekt/arrangemang. Genomförs inte projektet/arrangemanget ska bidraget återbetalas.

Har du frågor?
Kontakta kultursekreterare Maria Johanson
0485- 880 81 eller via mail maria.johanson@borgholm.se