Utskriftsdatum: 24 September 2021

Unikt samarbete mellan bibliotek och förskola i Runsten

18 maj 2021

Runstens förskola växer. Barnantalet pekar uppåt i den södra och östra delen av kommunen och nyligen utökades förskolan med ytterligare ytor för att möta behovet. Nytt är också ett spännande samarbete mellan förskolan och biblioteket.

Förskolan och biblioteket flyttade för några år sedan in i nyrenoverade och uppfräschade lokaler.

”Att dela byggnad med biblioteket har möjliggjort ett unikt samarbete, där vi på ett naturligt sätt tar del av och drar nytta av varandras kompetenser och kan skapa en kreativ miljö för barnen”, säger Anna Landefrö, rektor på Runstens förskola.

Verksamheterna satsar på att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom att integrera bibliotekets lokaler med förskolans får barnen tillträde till en mycket god språkstimulerande miljö varje dag. Genom böckernas värld gynnas språkutvecklingen hos mindre barn. Forskning visar också att obegränsad tillgång till böcker redan från tidig ålder stärker läsförmågan även i senare årskurser. Samarbetet ger förskolebarnen tät kontakt till utbildad bibliotekspersonal, som deltar i det pedagogiska arbetet med till exempel sagoklubb och andra aktiviteter.

Även på fritiden kan barnen delta i verksamheten, när biblioteket har öppet för allmänheten. För barn finns då bland annat pyssel och högläsning, i en miljö de känner sig hemma och trygga i.

Det är många barnfamiljer som har flyttat, eller är intresserade av att flytta till Runsten med omnejd.

”Profileringen bidrar till att öka attraktiviteten för östra sidan. Det är positivt med den kreativa samverkan, samtidigt som vi nyttjar lokalerna på ett effektivt sätt”, säger utbildningschef Roland Hybelius och fortsätter:

”Vi märker att den här satsningen är uppskattad av både föräldrar och barn. Få andra förskolor kan erbjuda sådana möjligheter varje dag.

 

Hoppa till innehåll