Utskriftsdatum: 21 January 2020

Upphandlingar – Borgholms kommun

Vid alla inköp, utom de allra minsta, måste kommunen göra en offentlig upphandling. Det innebär att vi annonserar ut ett förfrågningsunderlag på en offentlig databas, som beskriver vilka varor eller tjänster som efterfrågas och vilka krav leverantörer och efterfrågade produkter tjänster ska uppfylla. Aktuella upphandlingar för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB annonseras på Visma Tendsign. Se aktuella upphandlingar under Mer information längst ner på sidan.

Offentlig upphandling styrs av ett antal lagar, framförallt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).  Vill du veta mera om offentlig upphandling, läs gärna mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats, du hittar länken under Mer information längst ner på sidan.

Borgholm, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Kalmar kommuner samarbetar även i vissa inköpsfrågor.

Med kommunernas totala inköpsvolym som grund gör Kalmar kommun genom dess inköpsavdelning, upphandlingar och upprättar förslag till avtal med berörda leverantörer. Respektive kommun kan sedan anta eller förkasta dessa avtal.

Kostnaderna för Kalmar kommuns åtagande finansieras genom en ersättning från respektive kommun beräknad på skatteunderlaget. I vissa upphandlingar samarbetar alla kommunerna i länet via länsgemensamma upphandlingar.