Utskriftsdatum: 30 September 2020

Upphävande av del av detaljplan för Böda 1:1

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för del av ”Böda 1:1”. Detaljplanen har antagits 2020-06-25. Se under Mer information för att ta del av handlingar.