Utskriftsdatum: 20 October 2021

Upphävande av del av detaljplan för Böda 1:1

04 mars 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för del av ”Böda 1:1”. Detaljplanen har antagits 2020-06-25 och fått laga kraft 2020-07-21.
Se under Mer information för att ta del av handlingar.

 

Hoppa till innehåll