Utskriftsdatum: 22 October 2021

Upphävande av del av detaljplan för Halltorp 1:2

04 mars 2020

 

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för del av ”Halltorp 1:2”. Detaljplanen har antagits 2020-09-24 och fått laga kraft 2020-10-21.
Se under Mer information för att ta del av handlingar.

Hoppa till innehåll