Utskriftsdatum: 29 September 2020

Upphävande av del av detaljplan för Halltorp 1:2

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av del av detaljplan ”Halltorp 1:2 m fl” som nu är ute för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneprocessen vilken följer ett standard förfarande. Upphävandet syftar till att nuvarande användning inte består av planstridig verksamhet. Den golfbana som en gång utgjorde den största delen av fastigheten Halltorp 1:2 är idag återbördad som jordbruksmark. Verksamheten får inte strida mot gällande plan och utgår därför. Övriga fastigheter inom detaljplanen ligger kvar.

Granskningstiden pågår mellan den 10 augusti till och med den 31 augusti 2020.

Synpunkter mailas senast den 31 augusti 2020 till: mobn@borgholm.se. Ange ”Upphävande detaljplan för Halltorp 1:2 m fl” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av aktuella handlingar.