Utskriftsdatum: 02 July 2020

Upphävande av del av detaljplan för Halltorp 1:2

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av del av detaljplan ”Halltorp 1:2 m fl” som nu är ute för samråd. Samrådsskedet är det första steget i detaljplaneprocessen vilken följer ett förenklat förfarande. Upphävandet syftar till att nuvarande användning inte består av planstridig verksamhet. Den golfbana som en gång utgjorde den största delen av fastigheten Halltorp 1:2 är idag återbördad som jordbruksmark. Verksamheten får inte strida mot gällande plan och utgår därför. Övriga fastigheter inom detaljplanen ligger kvar.

Samrådstiden pågår mellan den 5 mars till och med den 26 mars 2020.

Synpunkter mailas senast den 26 mars 2020 till: mobn@borgholm.se. Ange ”Upphävande detaljplan för Halltorp 1:2 m fl” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av aktuella handlingar.