Utskriftsdatum: 10 April 2020

Upphävande av del av detaljplan för Högsrum 5:1 m.fl.

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av del av detaljplan för ”Högsrum 5:1 m fl” som nu är ute för samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen vilken följer ett förenklat förfarande. I Rälla pågår uppstarten av Trafikverkets projekt att bygga bort de farligaste delarna av väg 136. Borgholms kommun har nu låtit en upphävandeprocess, som följer ett förenklat förfarande, gå på samråd. Upphävandet av en del av denna detaljplan syftar till att möjliggöra för den förändring som Trafikverket har för avsikt att genomföra gällande trafiksituationen i Rälla samhälle. Här tillskapas en säkrare utfart där Högsrumsvägen möter väg 136 och ett gångstråk får sin sträckning norr ut på den östra sidan om väg 136 för säkrare vistelse upp mot fastigheterna som ligger här. En milsten förflyttas även något.

Samrådstiden pågår mellan 5 mars till och med den 26 mars 2020.

Synpunkter mailas senast den 26 mars 2020 till: mobn@borgholm.se  Ange ”Upphävande detaljplan Högsrum 5:1 m fl” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av aktuella handlingar.
Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.