Utskriftsdatum: 20 October 2021

Upphävande av del av detaljplan för Högsrum 5:1 med flera

04 mars 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för del av ”Högsrum 5:1 mfl”. Detaljplanen har antagits 2020-06-25 och fått laga kraft 2020-07-21.
Se under Mer information för att ta del av handlingar.

 

Hoppa till innehåll