Utskriftsdatum: 29 September 2020

Upphävande av del av detaljplan för Högsrum 5:1 m.fl.

Borgholms kommun  har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för ”Högsrum 5:1 m fl”. Detaljplanen har antagits 2020-06-25. Se under Mer information för att ta del av handlingar.