Utskriftsdatum: 01 October 2020

Upphävande av del av detaljplan för Högsrum – Rälla tall

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för ”Högsrum Rälla Tall”. Detaljplanen har antagits 2020-06-25. Se under Mer information för att ta del av handlingar.