Utskriftsdatum: 03 April 2020

Upphävande av del av detaljplan för Högsrum – Rälla tall

Rälla har ett kritiskt läge med busshållplatser på ömse sidor väg 136. Trafikverket avser att skapa en tunnel och att bygga om Högsrumsvägens utfart något.  Borgholms kommun har reviderat det tidigare upphävandeförslaget för del av detaljplan Högsrum – Rälla tall som nu är ute för granskning i en detaljplaneprocess som följer ett standardförfarande. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneprocessen.  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Trafikverket att påbörja sina åtgärder gällande ombyggnationen av väg 136 i Rälla

Trafikverket har för avsikt att bearbeta och uppgradera väg 136 och i och med detta göra miljön runt Högsrumsvägens utfart säkrare att vistas vid. Man tänker anlägga en pendlarparkering, bygga en gång-och  cykeltunnel under väg 136 till dess västra sida och man breddar även dragningen för en cykelväg som dras fram intill. En vanlig detaljplan och en vägplan får inte överlappa varandra och därmed måste denna del upphävas från den ordinarie detaljplanen.

Granskningstiden pågår mellan 5 mars till och med den 26 mars 2020. Synpunkter mailas senast den 26 mars 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Upphävande Högsrum – Rälla tall” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av aktuella handlingar.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.