Utskriftsdatum: 04 April 2020

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn 2018-2021

I januari 2018 tog arbetet med utbyggnaden av Byxelkroks hamn fart. Nu, i september 2019, sätter arbetet med färdigställandet av den södra vågbrytaren igång och beräknas vara klart i december.

Efter ett omfattade utredningsarbete beslutade kommunstyrelsen, den 29 augusti 2017, att godkänna utbyggnad av hamnen. Arbetet skulle ske i fem etapper och utföras under 2017-2021.

Att ha en säker och större hamn är viktigt för norra Öland. Hamnen var sedan länge i dåligt skick. Den befintliga piren var oskyddad, vågor slog över och tog med sig grus in i hamnen vilket ledde till att hamnen blev alltmer grund.  Den populära fritidshamnen var även i behov av utrymme för fler båtplatser och behövde även rustas för att klara framtida vädersituationer.

Arbetet med utbyggnaden har skett i etapper. Första spadtaget för utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok togs i januari 2018 och etapp ett innebar en utfyllnad längst strandkanten så att det blev en större hamnyta. I etapp två förstärktes den norra piren och i etapp tre färdigställdes den nya vågbrytaren mot norr.

Det arbete som pågår nu i etapp fyra är arbetet med den södra vågbrytaren. Arbetet inleddes i februari 2019 och 190 meter av vågbrytaren blev klar till den 1 april då det gjordes ett uppehåll i arbetet. I våras muddrades även hamnen till ett djup på mellan 2,5 och 3,5 meter. Nu sätter arbetet med den södra vågbrytaren igång igen.

– Nu börjar vi med de resterande cirka 55 meterna. Det här arbetet inklusive det södra pirhuvudet beräknas vara klart under december, säger Lennart Bohlin som är projektledare för hamnutbyggnaden i Byxelkrok.

Parallellt med färdigställandet av den södra vågbrytaren ska det nu läggas ett förstärkt vågskydd av granitblock längs både den norra och södra vågbrytaren, vilket beräknas vara klart under våren 2020.

Nästa etapp, etapp fem, innebär bygge av tre flytbryggor. Efter en upphandling byggs bryggorna under våren 2020 och beräknas vara klara till sommaren.

Sista etappen är den pålade bryggan längs med den södra vågbrytaren. Arbetet planeras mellan år 2020 till 2021 och målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2021.

Hela projektet grundar sig på tillstånd enligt en vattendom från 2011 och i den projekteringen beräknades utbyggnaden av hamnen kosta cirka 75 miljoner kronor.

– Kommunstyrelsens beslutade 2017 om en budgetram på totalt 45 mkr, vilket ser ut att hålla, säger Lennart Bohlin.

– En framgångsfaktor när det gäller den relativt låga kostnaden var att vi fick tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotsten från bergbrottet i Gillberga. Vi har använt cirka 90 000 ton skrotsten, det hade blivit betydligt dyrare att köpa in granit, säger Lennart Bohlin.

Lennart Bohlin betonar att genomförandet av projektet inte är ett enmansarbete utan ett lagarbete där berörda entreprenörer med personal gemensamt bidrar till ett positivt resultat.

 

FAKTA – De fem etapperna

1. Utfyllnad längs strandkanten för att skapa en större hamnyta.

2. Förstärkning av norra piren.

3. Ny vågbrytare mot norr.

4. Ny vågbrytare mot söder.

5. Tre flytbryggor samt en ny pålad brygga.