Kontakta oss

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn

Publicerat 11 oktober 2019

Att ha en säker och större hamn är viktigt för norra Öland. Hamnen var sedan länge i dåligt skick. Den befintliga piren var oskyddad, vågor slog över och tog med sig grus in i hamnen, vilket ledde till att hamnen blev alltmer grund.  Den populära fritidshamnen var även i behov av utrymme för fler båtplatser och behövde även rustas för att klara framtida vädersituationer.

Arbetet med utbyggnaden har skett i etapper. Första spadtaget för utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok togs i januari 2018 och etapp ett innebar en utfyllnad längst strandkanten så att det blev en större hamnyta. I etapp två förstärktes den norra piren och i etapp tre färdigställdes den nya vågbrytaren mot norr.

Parallellt med färdigställandet av den södra vågbrytaren ska det nu läggas ett förstärkt vågskydd av granitblock längs både den norra och södra vågbrytaren, vilket beräknas vara klart under våren 2020.

Sista etappen är den 92 meter pålade bryggan längs med den södra vågbrytaren.

– Kommunstyrelsens beslutade 2017 om en budgetram på totalt 45 miljoner kronor, vilket ser ut att hålla, säger Lennart Bohlin.

– En framgångsfaktor när det gäller den relativt låga kostnaden var att vi fick tillstånd av Länsstyrelsen att hämta skrotsten från bergbrottet i Gillberga. Vi har använt cirka 90 000 ton skrotsten, det hade blivit betydligt dyrare att köpa in granit, säger Lennart Bohlin.

Hamnen beräknas stå helt klar med undantag för mindre detaljer till sommaren 2021.

De fem etapperna

1. Utfyllnad längs strandkanten för att skapa en större hamnyta.

2. Förstärkning av norra piren.

3. Ny vågbrytare mot norr.

4. Ny vågbrytare mot söder.

5. Tre flytbryggor samt en ny pålad brygga.

 

 

Hoppa till innehåll