Utskriftsdatum: 16 July 2020

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn – arbetet med den södra vågbrytaren igång

Arbetet med utbyggnaden av Byxelkroks hamn har skett i etapper. Första spadtaget för utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok togs i januari 2018 och etapp ett innebar en utfyllnad längst strandkanten så att det blev en större hamnyta. I etapp två förstärktes den norra piren och i etapp tre färdigställdes den nya vågbrytaren mot norr.

Det arbete som pågår nu i etapp fyra är arbetet med den södra vågbrytaren. Arbetet inleddes i februari 2019 och 190 meter av vågbrytaren blev klar till den 1 april då det gjordes ett uppehåll i arbetet. I våras muddrades även hamnen till ett djup på mellan 2,5 och 3,5 meter. Nu är arbetet med den södra vågbrytaren igång igen.

– Nu jobbar vi med de resterande cirka 55 meterna. Det här arbetet inklusive det södra pirhuvudet beräknas vara klart under december, säger Lennart Bohlin som är projektledare för hamnutbyggnaden i Byxelkrok.

Parallellt med färdigställandet av den södra vågbrytaren ska det nu läggas ett förstärkt vågskydd av granitblock längs både den norra och södra vågbrytaren, vilket beräknas vara klart under våren 2020.

Nästa etapp, etapp fem, innebär bygge av tre flytbryggor. Efter en upphandling byggs bryggorna under våren 2020 och beräknas vara klara till sommaren.

Sista etappen är den pålade bryggan längs med den södra vågbrytaren. Arbetet planeras mellan år 2020 till 2021 och målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2021.

FAKTA – De fem etapperna

1. Utfyllnad längs strandkanten för att skapa en större hamnyta.

2. Förstärkning av norra piren.

3. Ny vågbrytare mot norr.

4. Ny vågbrytare mot söder.

5. Tre flytbryggor samt en ny pålad brygga.