Utemiljön Ekbacka

06 maj 2022

Växthus med odlingar och planteringar på Ekbacka håller på att färdigställas på innergården vid avdelning 2-4 och 5-6. Bland annat hortensia, rosor och ängsblommor planteras för att göra miljön vacker, men möjlighet att odla och skörda ska också finnas. Därför är en viktig del i projektet att tillgänglighetsanpassa hela anläggningen, så att det är lätt framkomligt för de äldre.

Projektet har möjliggjorts av en satsning som Sveriges regering gjort på ökad trivsel i landets äldreboenden. Socialförvaltningen sökte och fick medel, som bland annat går till bland ett orangeri / växthus.

Tidigare har innergården vid café Ekbacka och vid huvudentrén iordningsställts och i planeringen finns att fortsätta runt Ekbacka och göra fler delar av utemiljön inspirerande och varierande över säsongerna.

Det är planerad invigning av växthuset i början av juni.

Hoppa till innehåll