Utredning av din ansökan

19 juni 2018

När din ansökan inkommit görs en utredning för huruvida du är berättigad ekonomiskt bistånd eller inte. Utredningen innebär dels att vi räknar på din ekonomi och dels att vi bedömer om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation. Du får en specifik handläggare, och det är i de flesta fall samma handläggare du fortsätter med om du behöver söka fler månader.

Ditt ärende ska alltid hanteras skyndsamt, och beslutet som din handläggare fattar kring din situation skickas hem till dig skriftligt. Om du inte är nöjd med beslutet ges du möjlighet att överklaga.

Hoppa till innehåll