Utskriftsdatum: 01 October 2020

Utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten

Socialtjänsten behöver dina synpunkter på vilka e-tjänster du tycker är intressanta för dig eller dina närstående.

E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik Läs mer på Västerås hemsida 
E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida Här hittar du information från Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna dina synpunkter till e-hälsoansvarig Gunnel Engström via mail senast 31 januari 2014.