Utskriftsdatum: 17 November 2018

Utveckling av e-tjänster

Socialtjänsten behöver dina synpunkter på vilka e-tjänster du tycker är intressanta för dig eller dina närstående.

E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik Läs mer på Västerås hemsida 
E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida Här hittar du information från Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna dina synpunkter och frågor till e-hälsoansvarig Edin Dzananovic  via mail